Prijzen

Heren

Knippen
Wassen, Knippen & Föhnen
Geheel met Tondeuse (1 stand)
Compleet: Wassen, Knippen, Föhnen & Scheren
Baard scheren met scheermes
Baard knippen in model
Baard trimmen
Hoofd kaal scheren

Kinderen t/m 12 Jaar

Knippen Jongens
Knippen Meisjes

Dames

Knippen
Wassen, Knippen & Drogen
Wassen, Model Föhnen v.a.
Watergolven
Verven v.a.
Coupe Soleil met muts
Permanent v.a.
Highlights deel v.a.
Highlight met folie v.a.
Epileren Wenkbrauwen met touw
Epileren + Verven Wenkbrauwen
Epileren Bovenlip
Epileren Gezicht v.a.

€25,00
€27,50
€12,50
€39,50
€15,00
€16,00
€ 9,50
€27,50

€17,50
€18,50

€26,00
€29,00
€25,00
€29,50
€27,50
€42,50
€44,50
€39,50
€49,50
€15,00
€24,50
€ 5,50
€22,50

Prijzen

Heren

Knippen
€25,00
Wassen, Knippen & Föhnen
€27,50
Geheel met Tondeuse (1 stand)
€12,50
Compleet: Wassen, Knippen, Föhnen & Scheren
€39,50
Baard scheren met scheermes
€15,00
Baard knippen in model
€16,00
Baard trimmen
€ 9,50
Hoofd kaal scheren
€27,50

Kinderen t/m 12 Jaar

Knippen Jongens
€17,50
Knippen Meisjes
€18,50

Dames

Knippen
€26,00
Wassen, Knippen & Drogen
€29,00
Wassen, Model Föhnen v.a.
€25,00
Watergolven
€29,50
Verven v.a.
€27,50
Coupe Soleil met muts
€42,50
Permanent v.a.
€44,50
Highlights deel v.a.
€39,50
Highlight met folie v.a.
€49,50
Epileren Wenkbrauwen met touw
€15,00
Epileren + Verven Wenkbrauwen
€24,50
Epileren Bovenlip
€ 5,50
Epileren Gezicht v.a.
€22,50